Condicions generals de lloguer

1.- PAGAMENT:

Per confirmar la reserva s’haurà d’abonar un pagament a compte del 40% de l’import total de la reserva. La resta del pagament s’abonarà dues setmanes abans de la recollida de claus de l’allotjament a la nostra oficina o el mateix dia de la recollida de claus. No es lliuraran claus sense l’abonament previ del total de la reserva.

El termini màxim per a confirmar la reserva és de 5 dies hàbils des de l’esmentada recepció. Si en aquest termini no s’ha rebut el pagament a compte, la reserva serà automàticament cancel·lada sense previ avís.

Aquest pagament a compte no serà retornat sota cap circumstància* en cas d’anul·lació de la reserva. Per validar la reserva és necessari facilitar un número de targeta de crèdit.

A la recepció del pagament a compte rebrà la nostra confirmació de reserva. El preu del lloguer inclou el consum d’aigua, llum, gas i el manteniment de jardí i piscina, si n’hi hagués.


2.- SERVEIS:

Les propietats es lloguen amb roba de llit inclosa (llençols i tovalloles). En el cas que el llogater vulgui un canvi extra de roba, haurà d’abonar l’import de 20€ per persona a Domus Begur.

S’incrementará el precio de la reserva amb un import de 100,00€ , 150,00€ o 200,00€ ( segons tipologia de la vivenda) en concepte de neteja final- 

3.- ANUL·LACIONS:

Tota anul·lació ha de ser presentada per escrit, via e-maildomus@domusbegur.com

 • Si la reserva s’anul·la abans dels 30 dies restants a la data d’arribada, el llogater perderá la totalitad de la paga y senyal del lloguer.

 • Si la reserva s’anul·la amb menys de 30 dies d’antelació a la data d’arribada, Domus Begur es reserva el dret a reclamar el pagament 100% de la reserva de lloguer.

 • L’import corresponent serà carregat directament al nombre de la targeta facilitat al moment de confirmar la reserva.

 • COVID-19: A causa dels últims esdeveniments de pandèmia, totes les reserves de lloguer que es vegin adectades per la impossibilitat de viatjar entre províncies o tancament de fronteres durant el període llogat, es cancel·larán i es reemborsará el 95%, sent el 5% en concepte de despeses de gestió i devolució.

4.- FIANÇA:

A l’arribada, els serà requerida una fotocòpia de la targeta de crèdit i del document d’identitat de tots els ocupants de la reserva del lloguer.  Així mateix, hauran de signar el document en el qual se’ns autoritza a realitzar el càrrec de l’import sobre els desperfectes que s’hagin pogut ocasionar a la propietat. En cas que hi hagin desperfectes, Domus Begur els hi haurà de notificar en un termini màxim de 3 dies hàbils i tindrá 15 dies hàbils per a poder realitzar el cobrament corresponent.

5.- HORA D’ARRIBADA:

L’hora d’arribada serà entre 16:00h i 19:00h. Si no poden arribar entre aquestes hores, han d’informar prèviament a Domus, via mail a domus@domusbegur.com o via telèfon al +34 972 622 072. En cas contrari no tindrà accés a l’habitatge. La recollida de claus s’efectuarà sempre a la nostra oficina (C/Creu 37 – Begur).

6.- HORA DE SORTIDA:

Les sortides es realitzaran obligatòriament abans de les 10h del matí. Serà d’obligat compliment retornar totes les claus en la nostra oficina de Domus Begur. 

7.- OBLIGACIONS DEL CLIENT:

 • Queda expressament prohibit el subarrendament.

 • Queda terminantment prohibit fumar dins dels habitatges. Domus Begur es reserva el dret a carregar en la targeta de la fiança un càrrec de 250,00€ per a gestions de desinfecció d’olors relatives al fum de qualsevol mena de tabac.
 • Els animals no estan permesos en cap cas sense la expressa autorització de Domus Begur. Si es tenen animals sense l’expressa autorització de Domus, vostè serà responsable de qualsevol dany ocasionat i les despeses es deduiran de la seva garantia.

 • El mobiliari i el contingut s’ha de deixar tal com s’han trobat a l’arribada. Qualsevol dany ocasionat ha de ser notificat a l’agència Domus Begur immediatament. Tots els clients que facin un mal ús de les instal·lacions de la propietat, podran ser desallotjats sense dret a cap restitució i estaran obligats a abonar a Domus Begur l’import dels danys causats, comprometent-se en tot cas a respondre dels mateixos mitjançant la targeta de crèdit facilitada com a garantia.

 • El llogater haurà de respectar la capacitat màxima de l’immoble, indicada per Domus Begur. En el cas que s’excedeixi l’esmentada capacitat, Domus Begur podrà cancel·lar la reserva i procedir a desallotjar immediatament els llogaters, sense que aquests tinguin dret a cap indemnització o devolució del import total de la reserva. 

 • Pel que fa a l’ús de la piscina, sempre que hi hagi menors d’edat han d’estar vigilats en tot moment per un adult. El llogater eximeix de qualsevol responsabilitat en aquest sentit a Domus Begur i a la propietat. També està totalment prohibit manipular la maquinària de la piscina així com els productes.

 • S’ha de respectar als veïns i les normes de la comunitat.

 • Si us plau, tracti la propietat com si fos seva i deixi-la ordenada al deixar l’habitatge. Si ho desitja, es pot demanar un servei de neteja extra. Quan es deixi l’habitatge cal llençar les escombraries en els contenidors públics que estan situats a les areas d’emergencia, si no és així es farà un càrrec de 250 € a la targeta de la fiança. 

 • En cas de tenir incidències o reclamacions per problemes en l’habitatge en el moment de la seva arribada, aquestes han de ser immediatament presentades a Domus i posades per escrit durant les primeres 36 hores. En cas de no rebre-les en l’esmentat termini, la responsabilitat caurà sobre el llogater. En cas de tenir incidències o reclamacions sobre la neteja de l’habitatge, ha de ser notificat immediatament.

8.- ADICIONAL

Qualsevol representant de Domus (inclosos tècnics) pot tenir accés a l’habitatge en tot moment per a dur a terme qualsevol inspecció o per solucionar qualsevol problema.

En tot cas, se’ls intentarà d’avisar amb antelació.

El llogater eximeix a Domus i a la propietat de qualsevol responsabilitat en el cas d’irregularitats en els subministraments dels serveis d’aigua, llum, gas, telèfon i WIFI atribuïbles a la companyia subministradora. Domus i la propietat queden lliures de qualsevol responsabilitat derivada de molèsties causades per obres alienes a la propietat o manifestacions públiques o privades.

Ni Domus ni el propietari es faran responsables dels desperfectes produïts per fenòmens naturals que afectin la propietat.

Back to Top
Domus Begur - Serveis Immobiliaris

Direcció i E-mail

Carrer de la Creu, 37, 17255 Begur, Girona
info@domusbegur.com

Telèfon

 +34 972 62 20 72

Horari

De dilluns a dissabte,
matins de 9:30h a 13:00h
i tardes de 14:00h a 18:30h
Diumenges tancat.