Condicions generals de lloguer

1.- PAGAMENT:

Per confirmar la reserva es demanarà un 40 % del total del lloguer en el moment d’efectuar la reserva i la resta del lloguer al moment de recollir les claus.

La paga i senyal s’ha de fer, no més tard de dues setmanes d’haver fet la reserva. Si durant aquestes dues setmanes no s’ha rebut la paga i senyal, la reserva es cancel·larà automàticament sense previ avís.

El preu del lloguer inclou el consum de llum, aigua i gas. El preu de lloguer inclou també el manteniment de jardí i piscina ( si s’escau ). No està inclòs en el preu del lloguer, ni llençols ni tovalloles, que es pot llogar a part a 15 Euros per persona.

2.- ANUL·LACIONS:

Tota anul·lació ha de ser presentada per escrit, via e-mail a domus@domusbegur.com

  • Si la reserva s’anul·la abans dels 30 dies restants a la data d’arribada, el llogater està obligat a pagar un 50% del total del lloguer.
  • Si la reserva s’anul·la amb menys de 30 dies d’antelació a la data d’arribada, suposarà el pagament del 100% del lloguer.
  • L’import corresponent serà carregat directament al nombre de targeta facilitat en fer la reserva.

3.- FIANÇA:

A l’arribada, li serà requerit una fotocopia de la targeta de crèdit i d’una carta d’identitat, així com la firma del document que autoritza a Domus a realitzar el càrrec de l’import sobre els desperfectes causats a la propietat. Deuran rebre la notificació de desperfectes en un termini màxim de 3 dies hàbils, i tindrem 15 dies hàbils per realitzar el cobrament dels desperfectes.

4.- HORA D’ARRIBADA:

L’hora d’arribada serà entre les 16.00h i les 20.00h. Si vostè no pot arribar durant aquest horari, ha d’informar a Domus, via Mail a domus@domusbegur.com o via telèfon al +34 972 622 072, i per urgència al +34 636 404 042. En cas contrari no tindrà accés a la propietat. La recollida de claus, sempre es farà a DOMUS.

5.- HORA DE SORTIDA:

La propietat s’haurà de deixar abans de les 10.00h, sense cap excepció.

6.- OBLIGACIONS DEL CLIENT:

  • Els animals no estan permesos, excepte en el cas que Domus els hi doni una autorització expressa. Si es tenen animals sense la expressa autorització de Domus, vostè serà responsable de qualsevol dany ocasionat i les despeses seran deduïdes de la serva garantia.
  • El mobiliari i el contingut s’ha de deixar tal i com es va trobar. Qualsevol dany ocasionat s’ha de notificar a l’agència Domus immediatament.
  • S’ha de respectar als veïns i les normes de comunitat.
  • Si us plau, tracti la propietat com si fos seva i deixi-la ordenada al marxar. Si ho desitja, es pot demanar un servei extra de neteja si ho creu necessari. Al deixar la vivenda s’ha de llençar les escombraries als contenidors públics que estan situats a uns metres de les vivendes.
  • En cas de tenir queixes per problemes a la vivenda en el moment d’arribar, aquestes s’han de presentar a Domus i per escrit entre les primeres 36 hores. En cas de no rebre queixes durant aquest temps, Domus farà responsable dels defectes al actual llogater. En cas de tenir queixes sobre la neteja de la vivenda, s’ha de notifica d’immediat.
  • La vivenda té la capacitat per tantes persones com s’indica a la fitxa tècnica. Si hi ha més persones que les permeses, Domus es reserva el dret de fer fora els llogaters perdent tot dret a l’import ja pagat.
  • Si la vivenda té piscina, els menors han de ser en tot moment supervisats per un adult. També està totalment prohibit manipular la maquinària de la piscina així com els productes.

8.- ADICIONAL

Qualsevol representant de Domus ( inclosos tècnics ) poden tenir accés a la vivenda en tot moment per a portar a terme qualsevol inspecció o per solucionar problemes. Intentarem sempre aviar als llogaters abans d’accedir a la vivenda.

Back to Top
Logo_domus.png

Direcció i E-mail

Carrer de la Creu, 37, 17255 Begur, Girona
info@domusbegur.com

Telèfon

 +34 972 62 20 72

Horari

De dilluns a dissabte,
matins de 9:30h a 13:00h
i tardes de 14:00h a 18:30h
Diumenges tancat.